Mageskifte

Haveforeningen (H/F) Stormosen retningslinjer for ”mageskifte” i H/F Stormosen

  1. Som havelejer og dermed medlem i H/F Stormosen har du ret til at foretage ”mageskifte”, internt i H/F, det vil sige, at du har ret til og mulighed for at købe et andet kolonihavehus end det du pt. ejer.
  2. Følgende forudsætninger skal opfyldes:
  3. Du skal ansøge om at blive optaget på H/F ”Mageskifteliste”, herunder oplyse nærmere om dit ønske.
  4. Du skal have været medlem af H/F Stormosen i mindst 2 år.
  5. Såfremt du får dit ønske opfyldt, altså få mulighed for at købe et andet kolonihavehus, herunder leje en ny kolonihave i H/F Stormosen, skal du samtidig lade dit nuværende kolonihavehus vurdere, med henblik på salg.
  6. Det koster kr. 100,00 at blive optaget på Mageskiftelisten. Herefter skal der årligt betales kr. 100,00.
  7. Konkret vil der efter vurdering af et kolonihavehus og efter udarbejdelse og godkendt vurderingsrapport, blive mulighed for at tilkendegive om man er interesseret. Mageskiftepersoner skal inden 5 dage tilkendegive om man er interesseret.