Ordensudvalg

Ordenudvalget består af en stiformand fra hver havesti i haveforeningen. Stiformanden vælges årligt af havelejerne fra respektive stier.

Haveforeningens bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem som formand for Ordensudvalget.

Ordensudvalget består således af de 6 stiformænd samt repræsentant for bestyrelsen.

Ordensudvalgets arbejdsopgaver i henhold til: Ordensudvalgets grundlag og arbejdsopgaver.