H/F Jubilæumsfond

Hver havelejer/havelod skal årligt indbetale kr. 120,00 som bidrag til Haveforeningens Jubilæumskonto.

Bidraget skal indbetales senest den 3. januar hvert år frem til 2024.

Bidraget er jævnfør generalforsamlings-beslutning planlagt til brug i forbindelse med haveforeningens 50 års jubilæum.

Ved eventuelt udmeldelse af haveforeningen inden 2024 udbetales det akkumulerede indbetalte bidrag.

Indbetaling skal ske til: Nordea reg. nr 1329, konto nr. 6891821695
Husk venligst at påføre havenummer og navn i adressefeltet på bankoverførelsen.

Der er i 2023 nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af aktiviteter i forbindelse med festligholdelse af foreningens 50-års jubilæum i 2024.