H/F Jubilæumsfond

**UDGÅET EFTER 2024-BETALINGEN**

Hver havelejer/havelod betalte frem til 2024 kr. 120,00 skal årligt indbetale kr. 120,00 som bidrag til Haveforeningens Jubilæumskonto.

Bidraget skal indbetales senest den 3. januar hvert år frem til 2024.

Bidraget er jævnfør generalforsamlings-beslutning planlagt til brug i forbindelse med haveforeningens 50 års jubilæum.

Ved eventuelt udmeldelse af haveforeningen inden 2024 udbetales det akkumulerede indbetalte bidrag.

Indbetaling skal ske til: Nordea reg. nr 1329, konto nr. 6891821695
Husk venligst at påføre havenummer og navn i adressefeltet på bankoverførelsen.

Der er i 2023 nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af aktiviteter i forbindelse med festligholdelse af foreningens 50-års jubilæum i 2024.

Jubilæum’et afholdes den 15. og 16. juni 2024.