Fælleshus

Medlemmer kan leje Fælleshuset til private fester og lignende i perioden 1. april til 30. september for kr. 600,00 pr. dag. I perioden 1. oktober til 31. marts er lejen kr. 800,- pr dag, dette gælder for både sti arrangementer og medlemmer.

Fælleshuset udlånes desuden vederlagsfrit til stiarrangementer i havesæsonen.

Nøglen til fælleshuset modtages efter nærmere aftale med bestyrelsesmedlem og tovholder Gitte Reitelseder have 63 aftenen før aktiviteten og afleveres igen senest kl. 12:00 dagen efter aktiviteten.

Håndklæder, viskestykker, duge m.m. skal du selv medbringe.

Efter brug af fælleshuset er låner ansvarlig for at fælleshuset/området afleveres i henhold til retningslinjer for brug af fælleshuset. Retningslinjer er opsat i fælleshuset.