Færdsel i haveforeningens område

Højeste tilladte hastighed i hele haveforeningen inklusiv Ole Kielbergs Vej er 15 km/t.

Kørsel på stierne er kun tilladt for af – og pålæsning af meget tunge ting.

Parkering af bilen skal ske på en af de to parkeringspladser og ikke på stien/forstykke.

Påhængskøretøjer/trailere og autocampere må ikke hensættes på haveforeningens område.