Venteliste

Vedrørende medlemskab af Haveforeningen Stormosen – ønske om køb af kolonihavehus – skal følgende oplyses:

Forudsætninger for at kunne leje en kolonihavehave og købe et kolonihavehus i Haveforeningen Stormosen er:

  1. At du/I bor I Fredensborg Kommune, det vil sige har fast bopælsadresse i Kommunen.
  2. At du/I skal være skrevet/optaget på Haveforeningens venteliste. Det koster kr. 200,00 at blive optaget på ventelisten. 

Optagelse på ventelisten kræver at nedenstående ventelisteformular udfyldes og returneres til hf.stormosen@gmail.com eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid på de søndage, hvor der er fællesarbejde, mellem 09:00 – 11:00 på Ole Kielbergs Vej 4, Humlebæk i havesæsonen (april-september).

Herudover skal man årligt – uopfordret – og senest 15. januar i det efterfølgende år indbetale kr. 150,00 for fortsat venteliste-medlemskab.

Indbetalingen skal ske til Haveforeningens bankforbindelse: NORDEA 1329 – 1830242032.

Vurdering af kolonihavehuse sker løbende hen over året, ligesom indbydelse til åbent hus/fremvisning af kolonihavehuse sker i takt med vurderinger.

Personer optaget på H/F venteliste vil løbende og i henhold til prioritering på ventelisten, blive indbudt til åbent hus/fremvisning.

Indbydelse foregår via e-mail, og tilsendes til de oplyste e-mailadresser.

Som optaget på H/F venteliste, herunder meddelt egen data til H/F, er man selv ansvarlig for opdatering af data, herunder e-mailadresse.

Ved henvendelse fra H/F Stormosen om åbent hus/fremvisning, skal man møde frem, såfremt man vil gøre brug af sin ventepladsplacering.

Såfremt man ikke har reageret på H/F henvendelser om deltagelse i åbent hus/fremvisning 3 gange, vil man uden yderligere varsel blive flyttet til ny placering på H/F venteliste – som nummer sidst.

Ventelisteformular.pdf