Kontingent

Det ½ årlige kontingent udgør kr. 1.525,00.
For pensionister/førtidspensionister er kontingentet kr. 1.175,00. (fødselsdato skal meddeles skriftligt til kassereren).

Indbetaling skal ske til Nordea reg.nr 1329, konto nr. 1830-242032.

Rettidige indbetalingsdatoer er hvert år den 3. januar og 3. juli.
Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på kr. 100,00 og efter gentagne påmindelser opkræves et gebyr på kr. 200,00.

Husk venligst at påføre havenummer og navn i adressefeltet på bankoverførelsen.