Kontingent

Pga. kontingentforhøjelsen, besluttet på generalforsamlingen 13. marts 2024, skal der pr. 3. juli 2024 for medlemmer indbetales kr. 1.875,00 og for pensionister indbetales kr. 1.525,00 i kontingent for andet halvår af 2024. For de medlemmer/pensionister, der har betalt for hele året, skal der indbetales kr. 350,00.

Det ½ årlige kontingent udgør pr. 2025 kr. 1.700,00.
For pensionister/førtidspensionister er det ½ årlige kontingent kr. 1.350,00 (fødselsdokumentation skal meddeles skriftligt til kassereren).

Indbetaling skal ske til Nordea reg.nr 1329, konto nr. 1830-242032.

Rettidige indbetalingsdatoer er hvert år den 3. januar og 3. juli.
Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på kr. 100,00 og efter gentagne påmindelser opkræves et gebyr på kr. 200,00.

Husk venligst at påføre havenummer og navn i adressefeltet på bankoverførelsen.