Grus

LILLE TRILLEBØR 30 kr.
Mindre end 80 liter


STOR TRILLEBØR 40 kr.
80 liter og opefter


Vigtigt om betaling
Betalingsbetingelser: Netoo Kontant. Dvs. du skal betale samtidig
med at du henter gruset, gerne på vejen tilbage.
Betaling lægges som altid i en kuvert i postkassen ved kontoret
med havenummer, størrelsen på børen og teksten ”grus”.