Affald

Affaldscontainerne ved fælleshuset

De 4 grønne containere er kun beregnet til det restaffald, som du ikke selv kan kompostere i din have.
Madaffald må IKKE lægges i de 4 grønne containere, men skal tages med hjem.

Kommunens containerplads

Papkasser, spånplader, imprægneret eller malet træ, polstrede møbler, gulvtæpper, malerbøtter, plastic og flamingokasser m.m. skal afleveres på Fredensborg kommunes containerplads på Bakkegårdsvej 404 i Humlebæk eller Vandtårnsvej 2 i Kokkedal.

Aflevering af storskrald er gratis. Se åbningstider på opslagstavlen.

Haveaffald

Haveaffald, der kan komposteres, beholdes så vidt muligt i egen have.
Jord og græstørv skal beholdes i egen have eller køres på kommunens containerplads.

Flaskecontaineren

Skal anvendes til flasker.