Venteliste

Vedrørende medlemskab af Haveforeningen Stormosen – ønske om køb af kolonihavehus – skal følgende oplyses:

Forudsætninger for at kunne leje en kolonihavehave og købe et kolonihavehus i Haveforeningen Stormosen er:

  1. At du/I bor I Fredensborg Kommune, det vil sige har fast bopælsadresse i Kommunen.
  2. At du/I skal være skrevet/optaget på Haveforeningens venteliste. Det koster kr. 150,00 at blive optaget på ventelisten.

Optagelse på ventelisten kræver personlig henvendelse i kontorets åbningstid om søndagen mellem 09:00 – 11:00 på Ole Kielbergs Vej 4 i havesæsonen (april-september).
Herudover skal man årligt – uopfordret – og senest 15. januar i det efterfølgende år indbetale kr. 100,00 for fortsat venteliste-medlemskab.

Indbetalingen kan ske via Haveforeningens bankforbindelse: NORDEA 1329 – 1830242032 og eller ved personlig henvendelse.